Η Ιστορία μας

Ιστορία

Το ICSL είναι ένα νέο αυτόνομο διεθνές σχολείο που συνεχίζει την κληρονομιά του Διεθνές Σχολείου Λάρισας, το οποία λειτούργούσε στην ίδια περιοχή για δέκα χρόνια και το οποίο ήταν η συνέχεια του TASIS Hellas από το 1969.

Το Διεθνές Κοινοτικό Σχολείο Λάρισας ιδρύθηκε για να συνεχίσει την παροχή μια πολυπολιτισμικής εκπαιδευτικής εμπειρίας στην κεντρική Ελλάδα.

Βρισκόμαστε στην 16η μας χρονιά ως παροχείς Διεθνούς Εκπαίδευσης στην κεντρική Ελλάδα. Από το 2014 είμαστε ένα ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟ CAMBRIDGE, ακολουθώντας το πρόγραμμα διδασκαλίας του Cambridge και επίσης είμαστε ένα κέντρο εξετάσεων για τα επίπεδα του Cambridge Checkpoint, IGCSE και A! Είμαστε ένα κέντρο εξετάσεων για τις εξετάσεις American College Board SAT και AP εδώ και πολλά χρόνια, και είμαστε πιστοποιημένοι από την Αμερικανική Ένωση Μέσων Χωρών (MSA).

Η Αποστολή μας

Η αποστολή μας στο ICSL είναι να διαμορφώσουμε πετυχημένους ανθρώπους που μπορούν να μιλούν και να σκέφτονται σε πολλές γλώσσες και που μπορούν να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους οπουδήποτε στον κόσμο. Εμπνέουμε το πολυπολυτισμικό μαθητικό σώμα να επιδιώκει την ακαδημαϊκή αριστεία. Και προετοιμάζουμε τους αποφοίτους μας να ευδοκιμήσουν στα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Δεσμευόμαστε:

  • Να εμπνέουμε στον μαθητή μια αγάπη για την μάθηση, αυτοπεποίθηση και υπερηφάνεια για την πολιτιστική του ταυτότητα.
  • Στην δημιουργία ενός συνεργατικού, διαδραστικού, μαθησιακού περιβάλλοντος χωρίς διακρίσεις.
  • Στην ενσωμάτωση της τεχνολογίας για την ενίσχυση της μαθησιακής εμπειρίας.
  • Στην διατήρηση ενος αφοσιωμένου προσωπικού που εστιάζει και ικανοποιεί τις ανάγκες των μαθητών ξεχωριστά.

Ο στόχος του ICSL είναι να προσφέρει στους μαθητές ένα θετικό και περιεκτικό μαθησιακό περιβάλλον στο οποίο έχουν κάθε ευκαιρία να φτάσουν τις πλήρεις δυνατότητες τους. Το σχολείο πιστεύει στην εκπαίδευση ολόκληρου του ατόμου καθώς και στην εκπαίδευση για τη ζωή. Η εστίαση μας είναι στη φυσική, ηθική, αισθητική, καλλιτεχνική, κοινωνική συναισθηματική και ακαδημαϊκή ανάπτυξη του μαθητή.

“Η δέσμευση του ICSL είναι η ανάπτυξη σπουδαστών με υψηλά ακαδημαϊκά επιτεύγματα, πνευματική περιέργεια και ισχυρό ηθικό χαρακτήρα.”

Α. Αργατζόπουλος, Διευθυντής ICSL

Διαχείριση και Προσωπικό

avatar_1

Mrs. Angela Pabisch

Principal- academic coordinator
avatar_2

Mrs.Aria Argatzopoulos

Administrative Coordinator
avatar_3

Mr. Athan Koukoulitsios

Accountant officer

Περισσότερα...