Frequently Asked Questions

Answer all of your questions

Ολοι οι γονείς προσπαθούν, όσο μπορούν, να βοηθήσουν τα παιδιά τους να προετοιμαστούν κατάλληλα γιά τό αβέβαιο και συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον που ζούμε.

Είναι γνωστό σε όλους ότι η καλύτερη επένδυση για το μέλλον των παιδιών μας είναι η σωστή εκπαίδευση τους .Οσα περισσότερα εφόδια αποκτούν στα μαθητικά τους χρόνια τόσο καλύτερο για το μέλλον τους.

Επίσης είναι γνωστό σε όλους ότι το Ελληνικό δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα δυστυχώς έχει τα προβλήματα του. Αρκετοί γονείς πολλές φορές ακόμη και με οικονομικές θυσίες επιλέγουν την ιδιωτική εκπαίδευση.

Τα κίνητρα και τα οφέλη για την επιλογή ενός διεθνούς Αγγλόφωνου σχολείου όπως το International Community School Larissa-ICSL,είναι πολλά.

Η παγκοσμιοποίηση είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε είναι εδώ δίπλα μας.Είναι πιο έυκολο τώρα για κάποιον να σπουδάσει σε ξένο πανεπιστήμιο είτε στήν Ελλάδα είτε στό εξωτερικό.

Οι μαθητές του ICSL αποφοιτώντας μπορούν να επιλέξουν ένα τριτοβάθμιο ίδρυμα για να συνεχίσουν τις σπουδές τους είτε στό εξωτερικό είτε στήνΕλλάδα.

Τα Αγγλικά είναι πλέον η διεθνή γλώσσα, τα περισσότερα Ελληνόπαιδα μαθαίνουν Αγγλικά σαν δέυτερη γλώσσα.Φοιτώντας το παιδί σε ένα Αγγλόφωνο σχολείο όπως το ICSL θα μάθει πολύ καλύτερα Αγγλικά και δέν χρειάζεται να γραφτεί σε Φροντιστήριο, όπως και για την δέυτερη γλώσσα πού προσφέρουμε, Γερμανικά η Γαλλικά.

Το διεθνές σχολείο Λάρισας είναι μαθητοκεντρικό σχολείο. Το πρόγραμμα διαμορφώνεται με επίκεντρο τις ανάγκες του κάθε μαθητή.

Οι τάξεις έχουν ολιγομελή τμήματα καί σε πολλές περιπτώσεις είναι σαν να δίδονται ιδιαίτερα μαθήματα.

Ειναι σημαντικό ότι δίδεται έμφαση στήν κατανόηση, την κριτική σκέψη και όχι στήν αποστήθιση.

Οι μαθητές του ICSL συμμετέχοντας σε ειδικά τέστ έχουν επιδόσεις πού συγκρίνονται μέ παιδιά της ίδιας ηλικίας από σχολεία των ΗΠΑ και Αγγλιας.

Το σχολείο όντας διεθνές βοηθάει τα παιδία να καταλαβαίνουν καί να εκτιμούν από νωρίς τις πολιτισμικές διαφορές των συμμαθητών τους.

Τα προγραμματα μας είναι ευέλικτα καί μεταβάλλονται συχνά γιά να ικανοποιούν τίς ανάγκες τών μαθητών και τις εξελίξεις πού γίνονται στήν εκπαίδευση.

Το διδακτικό προσωπικό μας διαθέτει εμπειρίες διδασκαλίας από διάφορες χώρες του εξωτερικού.

Ολα τα βιβλία μας προέρχονται από διάφορες αγγλόφωνες χώρες.

Χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο και τήν τεχνολογία γιά έρευνα σε όλες τις βαθμίδες και σε όλα τα μαθήματα.

Ενθαρρύνουμε τούς γονείς να συμμετέχουν ενεργά στίς δραστηριότητες τού σχολείου.

Η Ελληνική γλώσσα καί η Ελληνική ιστορία καί πολιτισμός διδάσκονται υποχρεωτικά σε όλα τα παιδιά, τη στιγμή που το σχολείο είναι αναγνωρισμένο απο το Υπουργείο Παιδείας.

Τα παιδιά φοιτούν σε ένα όμορφο,ασφαλές και καθαρό περιβάλλον προστατευμένα με ομαδική ιδιωτική ασφάλιση τόσο κατά τήν διαδρομή με το λεωφορείο, όσο και κατά την διάρκεια παραμονής στο χώρο του σχολείου.

Τα δίδακτρα του ICSL, ακολουθούν τις ίδιες τιμές με τα άλλα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια της περιοχής, και είναι κατά πολύ πιο ανταγωνιστικά από αντίστοιχα διεθνή σχολεία.

Στό International Community School of Larissa φοιτούν τα παιδιά τών αλλοδαπών και Ελλήνων πού εργάζονται στό Στρατηγείο πολυεθνικής δύναμης αλλά και όλων τών Ελλήνων πού ενδιαφέρονται να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε πανεπιστήμια του εξωτερικού η ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα.

To ICSL δέχεται όλους τούς Έλληνες μαθητές από τα Προνήπια,Νηπιαγωγίο,Δημοτικό,Γυμνάσιο και Λύκειο.

Το απολυτήριο σπουδών είναι αντίστοιχο με το απολυτήριο του Ελληνικού Λυκείου και είναι αναγνωρισμένο από το Ελληνικό κράτος.Τα μαθήματα διεξάγονται στήν Αγγλική γλώσσα, γεγονός πού προσδίδει στούς μαθητές ένα επιπρόσθετο ακαδημαικό προσόν.

Στό αρχικό στάδιο εκπαίδευσης (Primary School), ανήκουν τα Προνήπια, το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό

Στα πρώτα χρόνια, μαθητές ηλικίας 4 εώς και 6 ετών έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με την εκπαιδευτική διαδικασία ξεκινώντας την συμβίωση με άλλους μαθητές.

Για τις ηλικίες 7 έως 11 ετών, η διδακτέα ύλη έχει διαμορφωθεί ώστε να προωθεί ευρύτερες έννοιες κοινωνικής προσαρμογής και την γνωριμία των παιδιών με τον εαυτό τους, αλλά και με τόν κόσμο πού τα περιβάλλει. Η εκπαίδευση γίνεται στην Αγγλική γλώσσα με κεντρικά θέματα των Μαθηματικών, της Επιστήμης και Τεχνολογίας, Ξένης γλώσσας-Γερμανικά ή Γαλλικά, Κοινωνικών Επιστημών αλλά και Τέχνης, Μουσικής, Θεατρου,και Γυμναστικής.

Στο ενδιάμεσο στάδιο μόρφωσης (Middle School) οι μαθητές του γυμνασίου από 12 εως 14 ετών λαμβάνουν ανώτερες ακαδημαικές γνώσεις Κλασσικών και Φιλολογικών σπουδών, Μαθηματικών,Υπολογιστών,Δημιουργικών Τεχνών και Γυμναστικής που παραδίδονται και παρακολουθούνται μέσα και έξω από το σχολείο.Εδώ όπως και στο Δημοτικό εφαρμόζονται κανόνες και τρόποι εκπαίδευσης διεθνών εκπαιδευτικών οργανισμών (Cambridge, MSA) που βοηθούν στhν καλύτερh αφομίωση όλων των μαθημάτων με ιδιαίτερες τεχνικές μετάδοσης γνώσεων από τούς καθηγητές και αντίληψης από τους μαθητές.

Στό Λύκειο (High School), ολοι οι μαθητές εκπαιδέυονται με βάση τα διεθνή πρότυπα πού προαναφέρθηκαν και προετοιμάζονται για να εισαχθούν στά καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου.Επιπλέον χτίζουν προσωπικότητες ικανές να εξελιχθούν αλλά και να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις μιας ανταγωνιστικής επαγγελματικής αγοράς.Στό Λύκειο λειτουργούν επίσης τμήματα γι'αυτους πού έχουν τα Αγγλικά ως δέυτερη γλώσσα, βοηθώντας τους να αναβαθμίσουν τις γνώσεις και την επικοινωνία τους, συμμετέχοντας σε ακαδημαικά μαθήματα όλων των ειδικοτήτων.

Didn't find the answer?