Ιστορία

Το ICSL είναι ένα νέο αυτόνομο διεθνές σχολείο που συνεχίζει την κληρονομιά του Διεθνές Σχολείου Λάρισας, το οποία λειτούργούσε στην ίδια περιοχή για δέκα χρόνια και το οποίο ήταν η συνέχεια του TASIS Hellas από το 1969.

Το Διεθνές Κοινοτικό Σχολείο Λάρισας ιδρύθηκε για να συνεχίσει την παροχή μια πολυπολιτισμικής εκπαιδευτικής εμπειρίας στην κεντρική Ελλάδα.

Βρισκόμαστε στην 16η μας χρονιά ως παροχείς Διεθνούς Εκπαίδευσης στην κεντρική Ελλάδα. Από το 2014 είμαστε ένα ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟ CAMBRIDGE, ακολουθώντας το πρόγραμμα διδασκαλίας του Cambridge και επίσης είμαστε ένα κέντρο εξετάσεων για τα επίπεδα του Cambridge Checkpoint, IGCSE και A! Είμαστε ένα κέντρο εξετάσεων για τις εξετάσεις American College Board SAT και AP εδώ και πολλά χρόνια, και είμαστε πιστοποιημένοι από την Αμερικανική Ένωση Μέσων Χωρών (MSA).