Η Αποστολή μας

Η αποστολή μας στο ICSL είναι να διαμορφώσουμε πετυχημένους ανθρώπους που μπορούν να μιλούν και να σκέφτονται σε πολλές γλώσσες και που μπορούν να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους οπουδήποτε στον κόσμο. Εμπνέουμε το πολυπολυτισμικό μαθητικό σώμα να επιδιώκει την ακαδημαϊκή αριστεία. Και προετοιμάζουμε τους αποφοίτους μας να ευδοκιμήσουν στα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Δεσμευόμαστε:

  • Να εμπνέουμε στον μαθητή μια αγάπη για την μάθηση, αυτοπεποίθηση και υπερηφάνεια για την πολιτιστική του ταυτότητα.
  • Στην δημιουργία ενός συνεργατικού, διαδραστικού, μαθησιακού περιβάλλοντος χωρίς διακρίσεις.
  • Στην ενσωμάτωση της τεχνολογίας για την ενίσχυση της μαθησιακής εμπειρίας.
  • Στην διατήρηση ενος αφοσιωμένου προσωπικού που εστιάζει και ικανοποιεί τις ανάγκες των μαθητών ξεχωριστά.

Ο στόχος του ICSL είναι να προσφέρει στους μαθητές ένα θετικό και περιεκτικό μαθησιακό περιβάλλον στο οποίο έχουν κάθε ευκαιρία να φτάσουν τις πλήρεις δυνατότητες τους. Το σχολείο πιστεύει στην εκπαίδευση ολόκληρου του ατόμου καθώς και στην εκπαίδευση για τη ζωή. Η εστίαση μας είναι στη φυσική, ηθική, αισθητική, καλλιτεχνική, κοινωνική συναισθηματική και ακαδημαϊκή ανάπτυξη του μαθητή.